Hej kära kund!

Vi på Eldkompaniet jobbar aktivt med hållbart företagande och vill upplysa dig som kund att vid varje köp av en säck ved, kompenserar vi varje träd vi hugger ner. Det vill säga att vi planterar två träd för varje träd vi hugger ner.

Regnskogarna på Borneo hör till jordens mest artrika platser. Här finns över 15 000 olika växtarter.

Skogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren och stora områden har avverkats för att ge plats åt plantager för oljepalmer. Idag återstår endast 50% av Borneos skogar.

Avverkningarna hotar mängder av växt-och djurarter samtidigt som lokalbefolkningens källa till mat, mediciner och rent vatten försvinner. –Men många områden som tidigare avverkats och som inte används till annat kan bli till skog igen.